Inkomsten uit auteursrechten: muziek

Het bedrag dat makers van muziek aan auteursrechten verdienden, bereikte in 2015 na inflatiecorrectie het hoogste niveau sinds 2009. In totaal keerden auteursrechtenorganisaties Buma/Stemra en Sena ruim 243 miljoen euro uit aan rechthebbenden. Het bedrag dat daadwerkelijk door muzikanten aan auteursrecht ‘verdiend’ werd, is met 272 miljoen iets hoger. Dit verschil ontstaat doordat rechthebbenden een aantal jaar de tijd hebben om aanspraak te maken op hun vergoeding, en het bedrag zal dan ook in de komende jaren worden uitgekeerd.

Na een daling van de inkomsten in 2011, is er inmiddels al enkele jaren op rij groei zichtbaar. Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) focust zich vooral op de uitvoeringsrechten van muziek, en ziet de laatste jaren vooral de inkomsten in de categorieën ‘podia’ en ‘online’ toenemen. Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor Auteurs) richt zich op de reproductierechten, waar het phono-mechanisch recht aan belang heeft ingeboet, maar de inkomsten uit online muziekgebruik en de thuiskopieheffing zijn gegroeid – in 2015 zijn de inkomsten uit de laatste categorie echter eenmalig extra hoog door een schikking tussen de Staat en Stichting Thuiskopie. Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten) regelt de rechten van muzikanten en producenten wanneer hun muziek in het openbaar gedraaid wordt, en ziet de inkomsten uit licenties al enige jaren toenemen.

Bron: 

Buma/Stemra en Sena