Inkomsten uit auteursrechten: beeld

De inkomsten uit auteursrecht die door auteursrechtenorganisatie Pictoright aan visuele makers worden uitgekeerd, zijn tussen 2005 en 2013 met 79% gestegen, maar in 2015 sterk gedaald tot 6,09 miljoen euro. Tegelijkertijd inde Pictoright in dit jaar met 9,31 miljoen euro een hoger bedrag dan in elk van de voorgaande jaren. Het verschil tussen geïnd en uitgekeerd bedrag ontstaat doordat visuele makers een aantal jaar de tijd hebben om aanspraak te maken op auteursrechtgelden. In de toekomst zal dit bedrag dan ook alsnog worden uitgekeerd.

De stijging van de inkomsten uit auteursrechten in de periode 2005-2015 hangt samen met een aantal ontwikkelingen. Zo is Pictoright in 2008 ontstaan uit een fusie van Beeldrecht, Scrio en De Visuelen. Deze fusie heeft mogelijk gunstige effecten gehad voor het innen en verdelen van auteursrechtgelden. Ook is door de opkomst van het internet steeds meer een beeldcultuur ontstaan, met toegenomen inkomsten uit beeldmateriaal als gevolg. Vanaf 2015 ontvangt Pictoright bovendien inkomsten uit thuiskopievergoedingen op tablets en smartphones. Mede hierdoor stijgen zowel de geïnde als de uitgekeerde auteursrechtgelden in 2016 met respectievelijk 92,3% en 65,8% sterk ten opzichte van 2005.

Bron: 

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Voorgangers Beeldrecht, Scrio en De Visuelen zijn in 2008 gefuseerd tot Pictoright. Voor de jaren 2005 en 2007 zijn de auteursrechtengelden van de drie voorgangers opgeteld. In 2015 zijn er 5499 makers aangesloten bij Pictoright.