Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen

De giften die (vermogens)fondsen, bedrijven en kansspelen gezamenlijk aan cultuur schenken, stijgen tot 2009, maar halveren vervolgens bijna in de vier daaropvolgende jaren. In 2015 geven echter met name bedrijven weer fors meer aan cultuur. Samen met de fondsen en de kansspelen schenken zij in dat jaar 342 miljoen euro. Daarmee is cultuur onder deze groep gevers een redelijk populair doel. In totaal gaat 12,1% van al hun giften naar cultuur, terwijl het aandeel van cultuur in alle giften (waarbij ook huishoudens en nalatenschappen meegeteld worden) met 7,4% een stuk lager is.

Bij de cijfers moeten twee kanttekeningen gemaakt worden. Ten eerste zijn de cijfers gewinsoriseerd, waarbij is gecorrigeerd voor uitschieters. In eerdere publicaties van de Cultuurindex was dit niet het geval, waardoor de huidige cijfers kunnen verschillen van de eerdere reeks. Ten tweede zijn de cijfers schattingen op basis van een steekproef. Voor vermogensfondsen ontbreekt echter een volledig steekproefkader, waardoor het niet mogelijk is om te generaliseren naar de volledige populatie van vermogensfondsen.

Bron: 

Sinds 1995 brengt het Centrum voor Filantropische Studies, het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland de tweejaarlijkse publicatie Geven in Nederland uit. Hiermee worden de ontwikkelingen van filantropie in Nederland in kaart gebracht. Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en of tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, kerken), waarmee primair doelen ten behoeve van het algemeen nut worden gesteund. Het Centrum voor Filantropische Studies is een onderdeel van de Vrije Universiteit in Amsterdam.