Exportwaarde Nederlandse muziek

Van alle indicatoren in de Cultuurindex laat de exportwaarde van Nederlandse muziek de grootste procentuele groei zien: na inflatiecorrectie 378%. Die groei komt vooral op rekening van Nederlandse dancemuziek, die in 2015 69% van de totale exportwaarde voor zijn rekening nam. Nederlandse dj’s zijn dan ook internationaal zeer populair, en domineren de laatste pakweg vijftien jaar de lijst met beste dj’s ter wereld.

De exportwaarde wordt voor 80% gevormd door inkomsten uit optredens, die verreweg het vaakst in de Verenigde Staten gegeven worden. Opnames en inkomsten verworven uit auteursrechten zijn respectievelijk goed voor de resterende 7% en 13%. 

Bron: 

Perfect & More BV