Eigen inkomsten VSCD-theaters

De voor inflatie gecorrigeerde eigen inkomsten van de podia die zijn aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zijn sinds 2007 in totaal 14% gedaald. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat sindsdien ook het aantal leden van de VSCD met ruim 23% is afgenomen. Als de eigen inkomsten worden afgezet tegen het aantal leden, dan heeft er juist een toename van de eigen inkomsten per podium plaatsgevonden.

In 2015 vormden de eigen inkomsten 59% van de totale inkomsten van de VSCD-podia, iets meer dan in eerdere jaren het geval was. Van de eigen inkomsten werd 79% verdiend via de kaartverkoop, 10% via de horeca, 7% via verhuur en 4% via bijvoorbeeld dienstverlening of sponsoring.

Bron: 

Vereniging van Nederlandse Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Eigen inkomsten van de podia aangesloten bij de VSCD. In 2014 is het financiële deel van de uitvraag binnen het Theater Analyse Systeem ingrijpend veranderd. De gegevens waarop de eigen inkomsten worden gebaseerd zijn echter goed vergelijkbaar met de oude uitvraag.