Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel)

Wanneer de eigen inkomsten van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals aangesloten podia voor inflatie worden gecorrigeerd, dan blijken deze tussen 2007 en 2013 vrij constant te zijn gebleven, maar in 2015 flink te zijn gegroeid. Dit past in het beeld dat de podiumkunsten in hun geheel laten zien: tussen 2013 en 2015 zijn ook het aantal voorstellingen en het aantal bezoeken gegroeid.

De circa 72 miljoen euro eigen inkomsten waren in 2015 goed voor 69% van de totale inkomsten van de Nederlandse poppodia en –festivals. Het grootste deel hiervan wordt gegenereerd door kaartverkoop en horeca. De meeste inkomsten worden vervolgens uitgegeven aan programmering (33%), personeel (33%) en huisvesting (16%). 

NB: De bedragen in de tabel en de geïndexeerde cijfers in de grafiek zijn beiden (gebaseerd op) bedragen gecorrigeerd voor inflatie, op basis van de jaarmutaties van de consumentenprijsindex. Zie onderstaand Excel-bestand voor een volledige lijst van absolute en gecorrigeerde bedragen.

Bestand Cultuurindex 2017 - Geldstromen voor en na inflatiecorrectie.xlsx

Bron: 

De eigen inkomsten van de podia die zich hebben aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF). De eigen inkomsten zijn gebaseerd op een panel. Ontwikkelingen in de inkomsten moeten daarom los worden gezien van ontwikkelingen in het aantal leden.