Eigen inkomsten openbare bibliotheken

Wanneer de eigen inkomsten van de openbare bibliotheken in Nederland voor inflatie gecorrigeerd worden, is er vanaf 2005 een afname zichtbaar van circa 20%. Met name de gebruikersinkomsten laten na 2011 een flinke daling zien. Deze worden vooral gegenereerd door de contributie die de volwassen leden voor het gebruik van de bibliotheek moeten betalen – precies de groep die al jaren in omvang afneemt.

Sinds 2010 dalen bovendien de subsidies die de gemeentes en provincies samen aan de bibliotheken verstrekken. De totale inkomsten van bibliotheken zijn daardoor tussen 2010 en 2015 met ruim 50 miljoen afgenomen van 574,2 tot 520,3 miljoen euro.

Bron: 

CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van het Bibliotheek Informatie Systeem (BIS) van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).