Directe belastinguitgaven cultuur

In de periode 2005-2015 zijn de directe belastinguitgaven gedaald met 16%. Dit is na toepassing van inflatiecorrectie. De rijksoverheid steunt de kunst- en cultuursector niet alleen met subsidies, maar ook met directe en indirecte belastinguitgaven. Op deze manier beïnvloeden burgers hoe overheidsbijdragen worden verspreid. Zij hebben namelijk fiscaal voordeel bij bepaalde bestedingen, waardoor de overheid belasting ‘uitgeeft’ of misloopt wanneer de consument deze bestedingen besluit te doen.

Vormen van belastingaftrek zijn onder andere de aftrek voor kosten aan een monumentenwoning en de belastingvrijstelling van rendement uit voorwerpen voor kunst en wetenschap. Sinds 2013 is bovendien de Geefwet van kracht, waardoor donaties aan culturele instellingen fiscaal (extra) voordeel bieden.

Bron: 

Rijksbegroting (hoofdstuk 5), bewerkt door Sigrid Hemels en Henk Vinken.