Bereik populaire podiumkunsten

Het gemiddelde bereik van de populaire podiumkunsten – waaronder films, popconcerten, musicals en cabaretvoorstellingen vallen – bedroeg in 2015 34,1%. Dat wil zeggen dat elk van deze genres in 2015 door – pakweg – gemiddeld  één op de drie Nederlands tenminste éénmaal bezocht werd. Dit percentage is gedurende de jaren erg stabiel: na een toename in de periode 2005-2009 schommelt het sindsdien tussen de 34% en 35%.

De onderliggende genres laten wel duidelijke schommelingen zien. Films en popconcerten zijn iets populairder geworden, musicals en cabaret juist iets minder. Hoewel het bereik zich niet één op één laat vertalen naar bezoekersaantallen, zijn deze trends ook goed zichtbaar wanneer binnen het aantal bezoeken aan de podiumkunsten wordt ingezoomd op de verschillende genres.

Bron: 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Leefsituatie-index. Aan de hand van een tweejaarlijkse enquête volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland. Deze peilingen betreffen even jaren, voor de cultuurindex is steeds het gemiddelde van de twee aangrenzende jaren berekend. Het gaat hier om het percentage van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorfgaande twaalf maanden eens of vaker een bezoek bracht aan een voorstelling.