Bereik canonieke podiumkunsten

‘Heeft u het afgelopen jaar een operavoorstelling bezocht?’ Het aantal mensen dat deze vraag bevestigend beantwoordt, vormt het bereik van het genre opera. Het gemiddelde bereik van de canonieke podiumkunsten opera, toneel, klassieke muziek en ballet was in 2015 zo’n 12,7%. Daarmee daalt het bereik voor het derde achtereenvolgende peiljaar. Deze daling doet zich voor in alle vertegenwoordigde genres.

Het bereik van canonieke podiumkunsten is over de gehele periode 2005-2015 veel kleiner dan het bereik van de populaire podiumkunsten. Het gemiddelde bereik van deze genres – musical, cabaret, film en popmuziek – schommelt rond de 34%.

Bron: 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Leefsituatie-index. Aan de hand van een tweejaarlijkse enquête volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland. Deze peilingen betreffen even jaren, voor de cultuurindex is steeds het gemiddelde van de twee aangrenzende jaren berekend. Het gaat hier om het percentage van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande twaalf maanden een keer of vaker een bezoek bracht aan een voorstelling.