Aantal zalen (podiumkunsten)

Het aantal poppodia, schouwburgen, concertzalen en theaterzalen waarop podiumkunsten vertoond worden, is in 2015 gestegen tot 542. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. Evenwel is tegelijkertijd het aantal stadions en evenementenhallen die als podium gebruikt worden afgenomen, waardoor het totaal aantal podia vrijwel gelijk is gebleven.

In deze cijfers zijn kleine zaaltjes of podia in bijvoorbeeld scholen, buurthuizen of kerken niet meegenomen. Ditzelfde geldt in grote mate voor podia op festivals, waarvan het aantal de laatste jaren wél sterk gegroeid is.

Bron: 

CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van de leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia-, en Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg-, en Concertzaal Directeuren (VSCD). De cijfers zijn aangevuld met gegevens van bedrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel die door het CBS gerubriceerd zijn onder de SBI 90.04 (theaters, schouwburgen en evenementhallen). De Standaard Bedrijfsindeling is een hiërarchische indeling van economische activiteiten.