Aantal winkels muziekinstrumenten

Het aantal muziekwinkels is sinds 2005 teruggelopen van 431 in 2005 naar 353 in 2015. Daarvoor zijn verschillende verklaringen denkbaar. Steeds minder mensen geven bijvoorbeeld aan tijd te besteden aan het bespelen van een muziekinstrument. Ook de economische crisis en bezuinigingen bij orkesten hebben waarschijnlijk een negatieve invloed gehad op de vraag naar muziekinstrumenten.

Bron: 

Locatus