Aantal winkels beeld- en geluiddragers (cd's, dvd's en/of vinyl)

Van alle indicatoren in de Cultuurindex is het aantal winkels waar cd’s en dvd’s worden verkocht, procentueel het sterkst gedaald. Van de 851 winkels in 2005 was in 2015 met 169 winkels minder dan een vijfde over. Verklaringen zijn niet moeilijk om te bedenken: (il)legale downloads en de opkomst van streamingdiensten hebben de vraag naar fysieke beeld- en geluiddragers doen afnemen. Ook webshops zullen een hand hebben gehad in de afname van fysieke mediawinkels.

Bron: 

Locatus