Aantal voorstellingen (vrije sector)

Cijfers over de vrije sector – aangeleverd door de leden van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) – laten een opvallend beeld zien. Waar het aantal bezoeken aan voorstellingen van de vrije sector ten opzichte van 2005 met meer dan 40% daalde, steeg het aantal voorstellingen sindsdien juist met bijna 26%.

Deze cijfers kennen echter als beperking dat de populatie die ze aanlevert van peiljaar tot peiljaar kan verschillen. Zo zijn de cijfers over 2013 gebaseerd op 10 van de 15 VVTP-leden, maar die over 2015 op slechts 8 van de 16 leden. Omdat de leden onderling ook nogal in omvang verschillen, verkleint dit de vergelijkbaarheid van de cijfers.

Bron: 

Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) (bewerking APE/Dialogic). Vrije theaterproducenten zijn theatermakers die zonder subsidie bestaan, zoals Stage Entertainment en Studio 100.