Aantal voorstellingen (podiumkunsten)

Nadat het aantal voorstellingen binnen de podiumkunsten in 2013 zeer sterk gedaald was, laat 2015 weer een kleine groei zien. In dat jaar waren er 52.467 voorstellingen te zien in Nederlandse poppodia, schouwburgen, concertzalen, stadions en evenementenhallen. Voorstellingen op festivals of in kleine zaaltjes van bijvoorbeeld buurthuizen of kerken zijn daarmee in deze cijfers (vrijwel) niet vertegenwoordigd.

Het aantal voorstellingen is in 2015 nog iets lager dan in 2005. Deze daling heeft zich over vrijwel alle genres voltrokken. Alleen het aantal muziekvoorstellingen is sinds 2005 gestegen.

Bron: 

CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van de leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia-, en Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg-, en Concertzaal Directeuren (VSCD). De cijfers zijn aangevuld met gegevens van bedrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel die door het CBS gerubriceerd zijn onder de SBI 90.04 (theaters, schouwburgen en evenementhallen). De Standaard Bedrijfsindeling is een hiërarchische indeling van economische activiteiten.