Aantal verkooppunten boekhandels

Hoewel de omzet en de afzet op de boekenmarkt flink gedaald zijn tijdens de economische crisis, is het aantal bij de Koninklijke Boekverkopersbond aangesloten (fysieke en online) verkooppunten van boeken op peil gebleven – ten opzichte van 2005 laat 2015 zelfs een toename te zien van 4,3%. Hoewel er dus minder boeken gekocht worden, lijkt de boekhandel zelf nauwelijks aan belang in te boeten – iets wat geïllustreerd wordt door enkele succesvolle crowdfundingacties waarmee personeelsleden en klanten in 2014 failliete Polare-boekhandels gered hebben.

Bron: 

KVB Boekwerk. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal verkooppunten van leden van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb).