Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal)

Het aantal verkochte muziekalbums is tussen 2005 en 2015 meer dan gehalveerd. Er gingen meer dan 20 miljoen albums over de (fysieke en online) toonbanken in 2005, in 2015 zijn dit er nog maar 9,3 miljoen. Er is wel een stagnering te zien in deze daling. Waar in 2005-2013 het indexcijfer van deze indicator gemiddeld elke twee jaar met 13,5 punten daalde, was de daling slechts 1 punt in 2013-2015.  

Bovendien betreffen de cijfers enkel de verkoop van muziekalbums, fysiek dan wel online. Het luisteren van muziek via streamingdiensten maakt een opmars, maar het is de vraag in hoeverre deze trend compensatie biedt voor de krimp in traditionele verkoop, en wat daar de consequenties van zijn. Schattingen van de NVPI  laten in elk geval zien dat streaming steeds belangrijker is in de muziekmarkt (zie ook De staat van cultuur 3). 

Bron: 

De Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld en geluidsdragers (NVPI) is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen en uitgevers van audiovisuele content, games en andere interactieve software.