Aantal verkochte boeken (incl. e-books)

Het aantal verkochte boeken is in de periode 2006-2015 gekrompen[i]. In 2015 werden er 39 miljoen boeken[ii] verkocht, waar het er nog 47,6 miljoen waren in 2006. De daling vindt plaats na 2008, toen de boekverkoop een recordomvang bereikte van 50,6 miljoen exemplaren, en lijkt in 2013-2015 weer iets af te remmen. Voorzichtig herstel van de boekenmarkt is ook op andere punten zichtbaar; zo zijn er in 2015 meer verkooppunten van boekhandels dan in 2013. E-books hebben bovendien een klein, maar groeiend aandeel in de afzet en omzet.

Noten

[i] Omdat voor deze indicator pas cijfers vanaf 2006 beschikbaar zijn, worden deze als basiswaarde beschouwd en genoteerd bij basisjaar 2005.

[ii] Verkoop van e-books (evenals de omzet uit deze verkoop) is vanaf 2010 meegenomen in de cijfers.

Bron: 

 KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Het gaat hier om zogenoemde A- en O-boeken: in essentie alle boeken (inclusief herdrukken), maar exclusief studieboeken en wetenschappelijke boeken.