Aantal uitleningen openbare bibliotheken

Het aantal uitleningen van openbare bibliotheken is in de periode 2005-2015 met ruim 41% gedaald, van 132.579.000 naar 79.679.000 materialen. Voor een deel is die afname te verklaren uit het afgenomen aantal leden. Daarnaast lenen de mensen die wél lid blijven gemiddeld steeds minder boeken. Leende een volwassen lid in 2005 nog zo’n 32 materialen per jaar, in 2015 waren dit er nog maar 24. Voor jongeren zakte dit aantal van 27 naar 16 materialen per jaar.

Het aantal uitleningen daalde niet in alle segmenten even hard. Het aantal uitleningen van boeken voor volwassenen (-47%) daalde harder dan dat van boeken voor jongeren (-30%). Voorts daalde het aantal uitgeleende boeken (-39%) harder dan het aantal uitgeleende audiovisuele materialen (-13%), en het aantal uitgeleende non-fictieboeken (-50%) harder dan het aantal uitgeleende fictieboeken (-36%).

Door het succes van de online Bibliotheek en de app VakantieBieb is het aantal uitleningen van e-books wel sterk toegenomen. Vanaf 2014 verdubbelde het aantal uitgeleende e-books tot zo’n 4,7 miljoen in 2016.

Bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline, Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Vereniging Openbare Bibliotheken. Deze indicator omvat zowel fysieke uitleningen als digitale uitleningen van e-books via het platform www.bibliotheek.nl.