Aantal tentoonstellingen musea

Het aantal tentoonstellingen dat door musea georganiseerd wordt, is in 2015 voor het eerst sinds 2005 weer gestegen, tot net boven het niveau van dat jaar. In totaal vonden er 2062 tentoonstellingen plaats in 2015.

Hoewel het aantal tentoonstellingen over tien jaar bezien nauwelijks is gestegen, groeide het museumbezoek in dezelfde periode wél fors. Het gemiddeld aantal bezoekers per tentoonstelling is in 2015 dan ook groter dan in 2005. Noemenswaardig is in dit verband de opkomst van zogenoemde ‘blockbustertentoonstellingen’: grootse tentoonstellingen die door een uitgebreide promotie veel bezoekers trekken. Zo kwamen in 2015 op de tentoonstellingen Late Rembrandt (Rijksmuseum) en Munch : Van Gogh (Van Gogh Museum) elk meer dan een half miljoen bezoekers af . Begin 2017 trok de tentoonstelling Alma-Tadema zelfs dusdanig veel bezoekers, dat het Fries Museum noodgedwongen zijn waterleidingen moest verbreden.

Bron: 

CBS Statline. Per 2015 hanteren het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Museumvereniging en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gezamenlijk een nieuwe museumdefinitie. Daardoor is de onderzoekspopulatie voor de museumcijfers herijkt. Museumcijfers over 2015 zijn daarmee (mogelijk) niet goed vergelijkbaar met die over eerdere jaren.