Aantal openbare bibliotheekorganisaties

Vanaf 2005 vond er als gevolg van het Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk een grote fusiegolf plaats in de bibliotheeksector. Het aantal bibliotheekorganisaties daalde daardoor van 341 in 2005 naar 171 in 2009. Daarna stabiliseerde het aantal, al is er nog steeds sprake van een kleine jaarlijkse daling.

Het aantal bibliotheekvestigingen bleef gedurende de verschillende fusies redelijk op peil: van de 1080 vestigingen in 2005 waren er in 2015 nog 1002 over.

Bron: 

CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van het Bibliotheek Informatie Systeem (BIS) van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).