Aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels

In Nederland werd in 2015 van 54.155 nieuwe boektitels tenminste één exemplaar verkocht – wetenschappelijke boeken en studieboeken uitgezonderd. 16.242 titels daarvan waren Nederlandstalig. Dit aantal schommelt sinds 2008 vrij constant rond de 16.400 exemplaren.

Ook het aandeel van nieuwe Nederlandstalige boektitels ten opzichte van alle boektitels is daarmee stabiel, al daalt het indexcijfer van deze indicator tussen 2009 en 2011 met bijna dertig indexpunten. Dit is waarschijnlijk vooral het gevolg van een methodologische wijziging: in 2010 is aan het onderzoekspanel een aantal retailers toegevoegd die vooral buitenlandse boeken verkopen. Hierdoor steeg het totaal aantal nieuw verkochte boektitels, en daalde het aandeel Nederlandstalige titels hierin.

Bron: 

KVB Boekwerk. De cijferreeks omvat het aantal nieuw verschenen Nederlandsalige algemene en overige boeken (A- en O-boeken), waarvan tenminste één exemplaar verkocht is, inclusief naar het Nederlands vertaalde boeken. Studieboeken en wetenschappelijke boeken maken geen onderdeel uit van deze reeks. De cijfers zijn gebaseerd op ISBN-nummers, en omvatten zodoende ook nieuwe uitgaven van eerder verschenen titels.