Aantal nieuwe films

Het aantal nieuw uitgebrachte films bereikte met 371 films in 2015 een hoogtepunt – dat reeds in 2016 met 407 films weer overtroffen werd. Het is op basis van deze cijfers evenwel niet te zeggen of er ook meer nieuwe films geproduceerd worden, of dat er slechts een groter deel van het bestaande aanbod in bioscopen en filmhuizen wordt vertoond.

Het groeiende filmaanbod hangt samen met toenemende bezoekersaantallen maar ook met het toegenomen aantal zalen: meer doeken maken ook een bredere programmering mogelijk.

Bron: 

Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), Jaarverslagen. Bij nieuw uitgekomen films zijn alleen de releases van leden van de FDN meegeteld.