Aantal musea

CBS-cijfers over de museumsector laten zien dat het aantal musea tussen 2005 en 2013 redelijk constant schommelt rond de 790 musea. In 2015 zakt dit aantal echter naar 685. Hoewel dat een redelijk schokkende afname lijkt, is er hier echter sprake van een methodologische trendbreuk. In 2015 heeft het CBS in samenwerking met de Museumvereniging en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de gebruikte definitie van een museum aangepast, waardoor de museumpopulatie is herijkt. Hierdoor is het aantal musea in 2015 niet vergelijkbaar met het aantal in 2013.

Ook verschillen de cijfers van de hele reeks met die van eerdere publicaties van de cultuurindex. Daarin werd het aantal BIS-presentatie-instellingen opgeteld bij het aantal musea. Omdat echter enkele presentatie-instellingen ook al vertegenwoordigd waren in de museumcijfers, kwamen deze twee keer in de cijfers terecht. Daarom worden ze voortaan niet meer opgeteld bij de museumcijfers.

Bron: 

CBS Statline