Aantal materialen in collecties openbare bibliotheken

De totale collectieomvang van Nederlandse bibliotheken is de laatste tien jaar vrijwel elk jaar afgenomen: van 35.440.000 materialen in 2005 tot 25.356.000 in 2015. Hiervoor zijn vele mogelijke oorzaken te noemen. Door schaalvergroting kunnen bibliotheken gemakkelijker in de collectie van andere bibliotheken lenen, waardoor de eigen collectie minder omvangrijk hoeft te zijn. Door digitalisering en een toegenomen gebruik van e-books zijn bovendien wellicht minder fysieke exemplaren van een boek nodig. Ook nam het aantal bibliotheekleden af, en lenen zij steeds minder. Bibliotheken positioneren zich daardoor ook steeds meer vanuit hun maatschappelijke functies, en minder als uitsluitend een plek om boeken te lenen.

In totaal kromp de collectie met 28,5% tussen 2005 en 2015, maar deze krimp was niet voor alle onderdelen daarvan even groot. Hierdoor is ook de samenstelling van de collectie veranderd. In het algemeen geldt dat de collectie voor volwassenen veel sterker is gedaald dan de collectie kinder- en jeugdboeken (-37,2% tegenover -7,8%) en dat het aantal non-fictieboeken sneller afnam dat het aantal fictieboeken (-39,0%  tegenover -16,1%).

Bron: 

CBS Statline. Het gaat hier om de som van de deelcollecties boeken, bladmuziek, audiovisuele materialen, losse tijdschriften en overig.