Aantal leden VSCD (theaters en schouwburgen)

Het aantal schouwburgen, theaterzalen en concertgebouwen dat is aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), is sinds 2007 in elk peiljaar gedaald, tot 123 in 2015. Daarmee valt echter niet te zeggen of er ook daadwerkelijk minder van deze podia zijn – het totale aantal zalen waarop podiumkunsten vertoond worden is sinds 2007 in elk geval redelijk constant gebleven.

Bron: 

Vereniging van Nederlandse Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)