Aantal leden VNPF (poppodia)

Het aantal leden van de VNPF is in de periode 2005-2015 aanvankelijk gedaald van 73 in 2005 naar 54 in 2009, maar vervolgens weer gestegen tot 58 in 2015. Het is echter de vraag of er in 2009 ook daadwerkelijk minder poppodia in Nederland waren dan in 2005. Het aantal zalen waarop podiumkunsten vertoond worden nam in deze periode namelijk juist toe.

De cijfers over 2011 en 2013 zijn aangepast ten opzichte van de vorige versie van de Cultuurindex. In lijn met de cijfers over eerdere jaren wordt nu voor alle jaren het ledenaantal gebruikt dat de VNPF heeft op het moment dat zij de cijfers over het voorgaande jaar publiceert, enkele maanden na afloop daarvan.

Bron: 

Vereniging van Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF)