Aantal leden openbare bibliotheken

In 2015 stonden 3.784.000 mensen ingeschreven als lid van een openbare bibliotheek. Daarmee was 22% van de Nederlanders lid van een bibliotheek. Ten opzichte van 2005, toen bijna 25% van de bevolking lid was van een bibliotheek, hebben de bibliotheken in 2015 ruim 6% minder leden.

De krimp in het ledenbestand komt voor rekening van de volwassen leden, waarvan er in 2015 28% minder waren dan in 2005. Het aantal jeugdleden steeg juist 17% door inspanningen van de bibliotheken en samenwerkingsverbanden met scholen. Die focus op jongeren spiegelt zich in de collectie van de bibliotheken, waarin het aandeel jeugdboeken is toegenomen. Qua eigen inkomsten levert de toename van het aantal jeugdleden de bibliotheken echter weinig op. In de meeste bibliotheken is de contributie voor jongeren gratis; anders mag deze maximaal de helft van het volwassenentarief bedragen.

De mensen die in 2015 lid zijn van een bibliotheek, leenden gemiddeld minder materialen per jaar dan in 2005. Leden zijn gemiddeld genomen dus minder actief geworden. Voor volwassenen daalt het aantal uitleningen van 32 naar 24 materialen per jaar. Ondanks de op jongeren gerichte inspanningen van bibliotheken daalt dit aantal voor jeugdleden harder: van 27 naar 16 materialen per jaar. 

Bron: 

CBS Statline. Het gaat hier om persoonlijk geregistreerde lidmaatschappen, collectieve lidmaatschappen tellen niet mee.