Aantal leden NGA (galeries)

Het aantal galeries dat is aangesloten bij de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) is bijna gehalveerd tussen 2005 en 2015. In het laatstgenoemde jaar had de NGA 107 leden. Tien jaar eerder waren dit er 211.

Hoewel deze cijfers niets hoeven te zeggen over het totale aantal galeries, is ook dit aantal afgenomen – zij het met een kleiner percentage. Volgens in opdracht van de NGA uitgevoerd marktonderzoek waren er circa 580 galeries in 2006, tegenover 475 in 2014 en 440 in 2017. Andere cijfers in de Cultuursector over de beeldende kunsten – zoals het totale aankoopbedrag van via de KunstKoopRegeling aangekochte kunst en de totale aankoopbudgetten voor bedrijfscollecties – laten een vergelijkbare, sterk dalende trend zien, waarvoor de economische crisis als belangrijkste verklaring kan worden genoemd.

Bron: 

De Nederlandse Galerie Assocatie (NGA) is in 2004 ontstaan uit een fusie van De Galeriebond Nederland (GgB) en de Nederlandse Vereniging van Galeriehouders (NVG). Mede daardoor is het ledenaantal in 2005 hoog.