Aantal filmtheaters

Het aantal filmtheaters in Nederland is met 30% toegenomen tot 39 in 2015. Dit zijn echter alleen de filmtheaters met een weekprogrammering: in totaal gaat het om 119 filmtheaters met 181 doeken en 21.800 stoelen.

Net als in de bioscopen steeg het aantal stoelen en aantal doeken harder dan het aantal complexen. Daarmee is de schaalvergroting die hier heeft plaatsgevonden, ook zichtbaar in de filmtheaters.

Bron: 

Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), Jaarverslagen. De nieuwe cijfers over 2015 zijn gebaseerd op het ledenbestand per 1 januari 2016 en exclusief filmtheaters/filmhuizen zonder weekprogramma.