Aantal doeken in bioscopen en filmtheaters

In de bioscoopsector heeft zich de afgelopen tien jaar een aanzienlijke schaalvergroting voorgedaan. Waar het aantal bioscopen steeg met 4% en het aantal filmtheaters met 30%, nam het aantal doeken met 31% toe tot 817 in 2015. Hierdoor steeg het gemiddelde aantal zalen per bioscoop of filmtheater. Een groot deel van de groei van het aantal doeken wordt dan ook gerealiseerd door zogenaamde multiplexen: grote bioscoopcomplexen met acht tot zestien zalen, die niet zelden aan de rand van een stad zijn gesitueerd. Met name vanaf 2011 groeiden deze multiplexen snel: van 16 complexen met 156 doeken in 2011 naar 23 complexen met 214 doeken in 2015.

Deze schaalvergroting hangt samen met het toegenomen bioscoopbezoek en leidt ook tot een groter aanbod aan nieuwe films: een groter zalenaanbod maakt immers een bredere programmering mogelijk.

Bron: 

Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), Jaarverslagen.