Aantal contracten kunstkoopregeling

De kunstkoopregeling van het Mondriaanfonds maakt het kunstliefhebbers mogelijk om kunst op afbetaling te kopen. Kopers sluiten daarbij een renteloze lening af voor minimaal 750 euro en maximaal 7.500 euro, die in maximaal drie jaar moet worden terugbetaald. Het gebruik van deze regeling is de laatste tien jaar sterk afgenomen: het aantal afgesloten contracten daalde met tweederde, van 3.397 naar 1.130. Een gelijke daling is te zien in het totale aankoopbedrag dat met deze contracten gemoeid was. De laatste jaren is men mogelijk terughoudender is geworden met het afsluiten van leningen, en het is bovendien moeilijker geworden om de lening af te sluiten.

De krimp is in lijn met ontwikkelingen in andere indicatoren over de beeldende kunstsector tussen 2005 en 2015. Het aantal galeries neemt af in deze periode. Galeries zijn echter wel actiever in het buitenland. Mogelijk heeft de beeldende kunst zich opgericht na de sombere peiling in de cultuurindex van twee jaar geleden (zie ook De staat van cultuur 3). 

Bron: 

Mondriaanfonds, jaarverslagen.  Het Mondriaanfonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en biedt consumenten via de Kunstkoopregeling in samenwerking met ABN Amro de mogelijkheid kunst te kopen op afbetaling, zonder daar rente over te hoeven betalen. De rente wordt vergoed door het Mondriaanfonds.