Aantal centra voor de kunsten

Het aantal centra voor de kunsten is in 2015 verder teruggelopen naar 130. In 2005 waren er nog 237 centra, maar onder invloed van diverse bezuinigingsgolven is dit aantal sinds 2007 sterk gedaald. Het aantal leden en cursisten daalde sindsdien bijna navenant.

Hoewel centra voor de kunsten een belangrijke rol vervullen in cultuureducatie, zijn er ook andere vormen van cultuureducatie waarover helaas geen cijfers beschikbaar zijn. Zo is het moeilijk te zeggen of de afname van het aantal centra voor de kunsten wellicht gecompenseerd is door een toename van particuliere of online lessen en cursussen.

Bron: 

Het aantal centra voor de kunsten aangesloten bij Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor culturele instellingen en cultureel ondernemers die professionele kunsteducatie bieden, amateurkunstbeoefening mogelijk maken en/of kunstparticipatie bevorderen.