Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)

Onder de vrije sector worden de voorstellingen verstaan van theatermakers die zonder subsidie werken en zijn aangesloten bij de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om Stage Entertainment of Studio 100. Samen trokken zij in 2015 circa 2,66 miljoen bezoekers.

Het aantal bezoekers van voorstellingen in de vrije sector is sinds 2007 in elk peiljaar met circa 10 indexcijfers afgenomen ten opzichte van het vorige peiljaar. Opvallend is dat daarentegen het aantal voorstellingen in de vrije sector in de periode 2005-2015 juist 25% gestegen is.

De cijfers over het aantal bezoeken zijn gebaseerd op cijfers die de leden van de VVTP aanleverden. In 2013 deden 10 van de 15 leden dit, in 2015 slechts 8 van de 16. Daardoor moet een zekere slag om de arm worden gehouden bij de gerapporteerde bezoekcijfers.

Bron: 

Vereniging Van Vrije TheaterProducenten (VVTP) (bewerking APE/Dialogic). Vrije theaterproducenten zijn theatermakers die zonder subsidie bestaan, zoals Stage Entertainment en Studio 100.