Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten)

Het aantal bezoeken aan voorstellingen binnen de podiumkunsten (waaronder het CBS onder andere theater, popconcerten of musicals rekent) is gegroeid van 2005 tot 2009. Daarna, tijdens de economische crisis, daalde het aantal bezoeken weer, gevolgd door een nieuwe groei vanaf 2013. In 2015 ligt het aantal bezoeken echter nog steeds (iets) onder het niveau van 2005.

Binnen het totaal aantal bezoeken hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan in de regionale spreiding en de populariteit van genres. Zo is in Amsterdam het aantal bezoekers van podiumkunsten sterk toegenomen, onder meer door de opening van de Ziggo Dome in 2012. In Rotterdam zijn daarentegen de bezoekcijfers in de periode 2005-2015 met bijna 42% afgenomen.

In genres hebben muziekvoorstellingen en ‘overige voorstellingen’ (waaronder literaire voorstellingen) aan populariteit gewonnen in de periode 2005-2015. Het bezoek aan muziektheatervoorstellingen (onder andere musical en opera) en cabaret- en kleinkunstvoorstellingen is daarentegen aanzienlijk gedaald.

De ontwikkeling in het aantal bezoeken spiegelt zich in de ontwikkeling aan het aantal voorstellingen. Ook hier is er een aanvankelijke stijging (tot 2011), gevolgd door een daling gedurende de economische crisis (2011-2013) en een opleving aan het einde daarvan (vanaf 2013).

Bron: 

CBS Statline. Bij de samenstelling van de cijfers zijn gegevens gebruikt van de leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De cijfers zijn aangevuld met gegevens van bedrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel die door het CBS gerubriceerd zijn onder de SBI 90.04 (theaters, schouwburgen en evenementhallen). De Standaard Bedrijfsindeling is een hiërarchische indeling van economische activiteiten.