Aantal bedrijven creatieve industrie

In 2015 waren er 144.093 bedrijven actief in de creatieve industrie, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 67.838 bedrijven in 2005. Ondanks deze groei steeg de werkgelegenheid in de sectoren kunsten en cultureel erfgoed, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening met ‘slechts’ 25,9%, en de productie in de creatieve industrie zelfs maar met 2,0%. De toename van het aantal bedrijven is dan ook vooral een gevolg van een toenemend aantal zzp’ers in de culturele sector. Deze schaalverkleining blijkt duidelijk wanneer het gemiddelde aantal werknemers per bedrijf bekeken wordt: dit cijfer daalde van 3,4 in 2005 naar 2,0 in 2015.

Bron: 

Monitor Creatieve Industrie van iMMovator Cross Media Network. De cijfers hierin zijn gebaseerd op de LISA-database.