Aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs

In 2015 studeerden er op het hbo-kunstonderwijs 4299 studenten af. Dat is een toename van 12,6% ten opzichte van 2005. Het aantal afgestudeerden bereikte een piek in het studiejaar 2011/2012, toen er bijna 17% meer diploma’s werden uitgereikt dan in 2005.

Dit piekjaar was niet alleen het resultaat van een reeks jaren met groei, maar zou ook te maken kunnen hebben gehad met de ‘langstudeerboete’. Deze regeling had ervoor moeten zorgen dat studenten zo’n €3000 bovenop het normale collegegeld moesten betalen wanneer ze een jaar na de nominale duur van hun studie geen diploma hadden behaald. In de praktijk is deze regeling maar een maand actief geweest voordat hij weer werd afgeschaft, maar toch kan de angst voor de boete ervoor hebben gezorgd dat in het collegejaar 2011/2012 studenten extra gemotiveerd waren om af te studeren. In cijfers over gemiddelde studieduur is dit echter niet duidelijk te zien: de studieduur van de in 2011 afgestudeerde studenten was wel iets korter dan in voorgaande jaren, maar dit betreft eerder een verschil van dagen dan van maanden.

Na een daling in de periode 2011-2013 is in de periode 2013-2015 het aantal afgestudeerden aan het hbo-kunstonderwijs weer toegenomen. Wel daalde tegelijkertijd het aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs van alle hbo-afgestudeerden, doordat het totaal aantal hbo-afgestudeerden in deze periode harder steeg.

Dat er in de kunstopleidingen tussen 2013 en 2015 veel diploma’s werden uitgereikt, is niet verrassend. Veel studenten die in deze periode afstudeerden, zullen immers zijn begonnen in de periode 2009-2011. Deze jaren vormden een piek in het aantal inschrijvingen. Vanaf dan daalt het aantal inschrijvingen echter (tot en met 2015) jaar na jaar. De verwachting is dan ook dat het aantal afgestudeerden van het hbo-kunstonderwijs de komende jaren weer zal dalen.

Omdat in de cultuurindex alleen wordt gekeken naar het totaal aantal afgestudeerden binnen het kunstonderwijs, blijven verschillen tussen opleidingen buiten beeld. Tussen opleidingen bestaan echter grote contrasten: zo daalde het aantal afgestudeerden van de bacheloropleiding autonome beeldende kunst in tien jaar tijd met meer dan twintig procent, terwijl de opleiding vormgeving juist twintig procent meer studenten met een diploma mocht verblijden.

Bron: 

Vereniging Hogescholen en Kunstenmonitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University. Met ingang van deze editie van de cultuurindex gaat het aantal afgestudeerden over personen die zijn afgestudeerd in de collegejaren 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 en 2014/2015.