Aantal afgesloten contracten voor auteursoptredens

Een groot aantal auteurs (ruim 4000 in 2016) is aangesloten bij De Schrijverscentrale, die bemiddelt bij auteursbezoeken in Nederland. Het aantal contracten dat De Schrijverscentrale jaarlijks afsluit geeft een goede indicatie van deze vorm van literair aanbod[i].

Het totale aantal contracten voor auteursoptredens steeg tussen 2005 en 2010 van 4.631 tot 6.165. Daarna vond een forse daling plaats tot en met 2013, toen het aantal zelfs lager was dan in 2005; 4.398. Sindsdien stijgt het aantal contracten echter weer tot 5% boven het aantal van 2005.

Dit patroon komt overeen met veel andere indicatoren, en laat zich goed verklaren door de economische crisis en bezuinigingen op cultuur. De totale cultuurindex daalt tussen 2011 en 2013 dan ook, om tussen 2013 en 2015 weer te stijgen (zie ook De Staat van Cultuur 3). Zie ook een artikel over de auteursbezoeken op deze website.

Noten

[i] Een contract kan worden afgesloten voor meerdere bezoeken. Zodoende zal het daadwerkelijke aantalauteursbezoeken hoger liggen dan de cijfers in deze indicator. Het precieze aantal bezoeken en de omvang van het publiek daarvoor is helaas niet bekend.

Bron: 

De Schrijverscentrale (voorheen Stichting Schrijvers School Samenleving) stimuleert het lezen en het zichtbaar maken van literatuur. Dat doet de Schrijverscentrale door te bemiddelen bij schrijversbezoeken in Nederland. Organisaties die graag een auteur willen uitnodigen, worden geholpen bij de keuze voor een geschikte auteur, alsook bij de inhoudelijke en praktische voorbereiding van het bezoek. Vervolgens bemiddelt De Schrijverscentrale tussen organisatie en auteur, en verzorgt zij de praktische en zakelijke afhandeling van het bezoek. Een groot aantal auteurs is aangesloten bij De Schrijverscentrale (ruim 4.000 in 2016).