Aandeel werkgelegenheid media en entertainment in totale werkgelegenheid

In 2005 was de deelsector Media en entertainment binnen de creatieve industrie de grootste bron van werkgelegenheid (gemeten in aantal banen). In 2015 is de werkgelegenheid in deze sector echter ingehaald door die in de sectoren Kunsten en cultureel erfgoed en Creatieve zakelijke dienstverlening. Deze sectoren groeiden dan ook met respectievelijk 41% en 31%, een groeitempo waar Media en entertainment met 7% niet bij in de buurt kwam. Omdat deze groei wél in lijn was met de groei van werkgelegenheid in de gehele economie, bleef het aandeel van de werkgelegenheid in Media en Entertainment daarin vrijwel constant.

Net als bij de andere deelsectoren binnen de creatieve industrie is een vergelijking tussen de werkgelegenheid, het aantal bedrijven, de productie en de toegevoegde banen interessant. Deze doet vermoeden dat de werkgelegenheid vooral gegroeid is door een toename van zzp’ers en parttime banen.

Bron: 

MMovator, Cross Media Network (2017), Monitor Creatieve Industrie 2016. De cijfers hierin zijn gebaseerd op de LISA-database.