Aandeel werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de sector Kunsten en cultureel erfgoed (gemeten in het aantal banen) – in 2015 de grootste binnen de creatieve industrie – steeg tussen 2005 en 2015 met 41,4%. Doordat in de gehele economie de werkgelegenheid met ‘slechts’ 4,5% steeg, groeide het aandeel van de sector Kunsten en cultureel erfgoed in de totale werkgelegenheid in indexcijfers met met 35 punten, naar 1,34% in 2015.

Tegenover deze groei in de werkgelegenheid staat een veel sterkere groei van het aantal bedrijfsvestigingen, en een veel minder sterke groei van de productie en de toegevoegde waarde. De eerste trend suggereert een toename van het aantal zzp’ers, de tweede een toename van parttime banen. De toename van de werkgelegenheid in deze sector is dan ook niet zondermeer positief te noemen.

Bron: 

iMMovator, Cross Media Network (2017), Monitor Creatieve Industrie 2016. De cijfers hierin zijn gebaseerd op de LISA-database.