Aandeel werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening in totale werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de sector Creatieve zakelijke dienstverlening (met daarin de deelsectoren architectuur, design, communicatie, Dutch Digital agencies en gaming) (gemeten in het aantal banen) is in de periode 2005-2015 met 31,3% toegenomen. In de gehele economie is de werkgelegenheid in deze periode met 4,5% toegenomen. Hierdoor is het aandeel van de werkgelegenheid in de creatieve zakelijke dienstverlening ten opzichte van de totale werkgelegenheid in 2015 zo’n 25% hoger dan in 2005: 1,24% van de banen bevindt zich in 2015 in deze sector.

Geheel positief is deze trend overigens niet. Het aantal bedrijfsvestigingen is veel harder gestegen dan het aantal banen, hetgeen vooral een toename van het aantal zzp’ers suggereert. Ook ligt een toename van het aantal parttime banen voor de hand, gezien het feit dat de groei van het aantal banen gepaard ging met een veel minder sterke groei van de productie en de toegevoegde waarde.

Bron: 

iMMovator, Cross Media Network (2017), Monitor Creatieve Industrie 2016. De cijfers hierin zijn gebaseerd op de LISA-database.