Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in al het vrijwilligerswerk

De laatste jaren lijken steeds minder mensen vrijwilligerswerk te zijn gaan doen. In 2016 geeft 36% van de ondervraagden aan zich in te zitten voor vrijwilligerswerk, waar dit tien jaar eerder nog 42% was. Het percentage mensen dat zegt vrijwilliger te zijn in de culturele sector is daarentegen ongeveer gelijk gebleven. Daardoor is het aandeel van vrijwilligerswerk in de culturele sector in al het vrijwilligerswerk sterk toegenomen. Met 8,3% neemt het in 2016 evenwel een relatief bescheiden plek in naast vrijwilligerswerk ten behoeve van sport (27,8%), religie (19,4%) en gezondheid (13,9%).

Hoewel het aantal vrijwilligers in de cultuursector volgens deze steekproef over circa 2000 personen ongeveer gelijk is gebleven, laten cijfers uit afzonderlijke sectoren binnen de culturele wereld een duidelijke toename zien. Zo is bij musea, podiumkunsten en de bibliotheken een zeer sterke groei van het aantal vrijwilligers zichtbaar. In hoeverre de groei van het aantal vrijwilligers een gevolg is van bezuinigingen in de culturele sector is moeilijk te zeggen – zeker lijkt echter dat het belang van vrijwilligers in de sector de laatste tien jaar is toegenomen.

Bron: 

Centrum voor Filantropische Studies, Geven in Nederland. Deze studies bevatten voor vrijwilligerswerk cijfers over even jaren. Cijfers voor oneven jaren zijn berekend door het gemiddelde te nemen van twee even jaren.