Aandeel overheidsuitgaven kunst- en cultuurbeleid in totale uitgaven

De overheidsuitgaven voor kunst en cultuur zijn – wanneer voor inflatie gecorrigeerd – gestegen tot 2009 en vervolgens in elk peiljaar gedaald. In 2015 liggen de uitgaven daarmee 7% lager dan in 2015. Het aandeel van uitgaven aan kunst en cultuur in de totale uitgaven is in indexcijfers met 17,3 punten wat harder gedaald: van 1,25% in 2005 naar 1,04% in 2015. Dit percentage in 2015 is goed voor een bedrag van bijna 3,2 miljard euro, verdeeld over alle lagen van de overheid.

Bron: 

CBS Statline, Overheid; inkomsten en uitgaven.