Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal aantal nieuwe films

Het aandeel nieuwe Nederlandse films (inclusief co-producties) op het totaal aantal nieuwe films is na een terugval in 2007 peiljaar op peiljaar gestegen. In 2015 waren 61 van de 371 films Nederlands, zo’n 16,4%. In 2005 was dit aandeel nog 12%.

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) wijst er in haar jaarverslag wel op dat er in de cijfers vanaf 2010 een nieuwe distributeur is toegevoegd. Deze distributeur is al sinds 2004 actief, en is de eerste jaren dus niet vertegenwoordigd geweest in de cijfers van de NVBF. Daarmee zal het aantal Nederlandse films in de periode 2005-2009 in de praktijk hoger zijn geweest dan in de hier gepresenteerde cijfers. Gelet op het marktaandeel dat deze distributeur vanaf 2010 heeft in het aantal nieuwe Nederlandse films, kan het gaan om een verschil van 10% tot 20%.

Zelfs zonder deze mogelijke trendbreuk stijgt het aantal Nederlandse films echter over de periode 2005-2015. Ook het aandeel van Nederlandse films in de recette is in deze periode gestegen, al komen er van jaar op jaar aanzienlijke schommelingen voor. 

Bron: 

Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), Jaarverslagen. Bij nieuw uitgekomen films zijn alleen  de releases van leden van de FDN meegeteld.