Aandeel nieuwe Nederlandse boektitels in totaal aantal nieuwe boektitels

In 2015 verschenen er 16.242 nieuwe Nederlandse boeken, gemiddeld zo’n 44 per dag. Dit aantal is vrij stabiel: na een aanzienlijke groei tussen 2007 en 2008, is het aantal vanaf 2008 niet lager geweest dan 15.924 en niet hoger dan 16.705.

Ook het aandeel van nieuwe Nederlandse boektitels in het totaal van nieuwe boektitels blijft redelijk constant: dit schommelt tussen 27% en 31%. Dat het indexcijfer van deze indicator toch een duikvlucht neemt na 2009, is waarschijnlijk het gevolg van een methodologische trendbreuk. In 2010 zijn enkele retailers die veel buitenlandse boeken verkopen toegevoegd aan het onderzoekspanel. Daardoor stijgt het totaal aantal nieuwe boeken in 2010 (structureel) met circa 12.000. Omdat het aantal nieuwe Nederlandse boeken wel constant blijft, daalt het aandeel nieuwe Nederlandse boektitels dan ten opzichte van nieuwe buitenlandse titels.

Hoewel het aandeel van Nederlandse boektitels in het totaal aantal nieuwe boektitels rond de 30% ligt, is het aandeel van Nederlandse boeken in de omzet veel groter: in 2016 circa 86%. Evenwel betreft dit een daling ten opzichte van eerdere jaren.

Bron: 

KVB Boekwerk. De cijferreeks omvat het aantal nieuw verschenen algemene boeken (A-boeken), waarvan tenminste één boek verkocht is. Het aantal Nederlandstalige boeken is inclusief naar het Nederlands vertaalde boeken. Educatieve boeken en wetenschappelijke boeken maken geen onderdeel uit van de reeks. De cijfers zijn gebaseerd op ISBN-nummers, en omvatten zodoende ook nieuwe uitgaven van eerder verschenen titels.