Aandeel Nederlandse films in bruto recette bioscopen

De bruto recette van Nederlandse films is in de periode 2005-2015 vrijwel elk jaar toegenomen. 2011 vormde een piekjaar, toen Gooische Vrouwen ruim 1,9 miljoen bezoekers trok, en daarmee alle concurrentie ver achter zich liet. Het vervolg Gooische Vrouwen 2 wist nog meer bezoekers naar de bioscoop te trekken, maar door een release laat in 2014 zijn deze bezoekcijfers verspreid over 2014 en 2015.

Het aandeel van Nederlandse films in de bruto recette van bioscopen is mee gestegen, waarbij het succes van Gooische Vrouwen een piek in 2011 veroorzaakte. In 2015 is het aandeel evenwel lager dan in 2013, doordat er geen heel grote Nederlandse kaskraker verscheen, maar wel een groot aantal buitenlandse blockbusters.

Bron: 

Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), Jaarverslagen. Het gaat hier om films die zijn uitgebracht door leden van de FDN. Vanaf 2010 is aan het ledenbestand een distributeur toegevoegd die vooral gespecialiseerd is in Nederlandse films. Deze distributeur was echter al sinds 2004 actief. Dit kan voor een deel de groei tussen 2009 en 2011 veroorzaakt hebben.