Aandeel Nederlandse albums en singles in totaal albums en singles

Het aanbod van fysieke albums en singles is – als gevolg van een dalende albumverkoop –  de afgelopen jaren sterk gedaald: van 23.279 in 2005 naar 5.089 in 2015 (-78,1%). Het Nederlandse aanbod daalde met 63,9% relatief minder hard, waardoor het aandeel van Nederlandse albums en singles in het totaal aantal albums en singles toenam.

In de verhouding tussen het aanbod van singles en van albums valt op dat voor het Nederlandse aanbod singles belangrijker lijken dan voor het buitenlandse aanbod. In 2015 verschenen er voor elke Nederlandse single vier albums, terwijl voor het buitenlandse aanbod één single tegenover 33 albums stond. Ook is in Nederland in de periode 2005-2015 het aanbod van singles procentueel minder hard gedaald dan voor het buitenlandse aanbod. 

Bron: 

Gfk Retail & Entertainment Benelux BV. Het gaat om fysieke albums en singels. Wanneer een album wordt heruitgegeven of zowel op vinyl als cd op de markt verschijnt, dan krijgen al deze producten een eigen EAN (European Article Numbering). Het gaat dus niet alleen om unieke albumtitels of nieuwe albums. Deze cijfers geven slechts een indicatie.