Aandeel giften cultuur in alle giften

Wanneer het totale bedrag dat Nederlandse huishoudens en fondsen, bedrijven en kansspelen in de periode 2005-2015 jaarlijks aan goede doelen schonken voor inflatie wordt gecorrigeerd, laat het in vrijwel elk peiljaar een geleidelijke daling zien, op een sterke opleving in 2015 na. Het deel dat daarvan aan cultuur ten goede komt, schommelde meer: het bereikte een hoogtepunt in 2009, zakte tot een dieptepunt in 2013, en krabbelde weer op in 2015, waarin het dan een aandeel heeft van 7,4%. Daarmee behoort cultuur tot een van de minst begunstigde goede doelen. Alleen aan de categorie “onderwijs en onderzoek” wordt minder geschonken.

Het grootste aandeel van cultuurgiften is afkomstig van bedrijven. Gedurende de economische crisis daalde deze bijdrage wel sterk, tot een dieptepunt in 2013. In 2015 stegen de culturele giften van bedrijven weer.

Ook vermogensfondsen nemen een belangrijk deel van de totale giften aan cultuur voor hun rekening, al is daar bij een kanttekening op zijn plaats. Een knelpunt in het onderzoek naar deze fondsen is namelijk het gebrek aan volledige gegevensbestanden. Veel vermogensfondsen hebben een traditie van werken ‘in stilte’. Doordat zodoende een steekproefkader ontbreekt, is het niet mogelijk om generalisaties te maken naar de volledige populatie van vermogensfondsen.

Bron: 

Centrum voor Filantropische Studies, Geven in Nederland.