Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export

De exportwaarde van Nederlandse kunstvoorwerpen ligt in vrijwel alle jaren tussen 2005 en 2015 tussen de 70 en de 85 miljoen euro, maar per jaar kunnen flinke schommelingen voorkomen. 2007 vormde met 148,6 miljoen een duidelijke uitschieter omhoog, 2009 met 46,7 miljoen een uitschieter omlaag. Beide uitschieters zijn in lijn met cijfers over de internationale kunstmarkt in die jaren.

Sinds 2011 groeit de bruto exportwaarde van Nederlandse kunstvoorwerpen in elk peiljaar, al werd elk oneven peiljaar sindsdien ook gevolgd door een even jaar met een veel lagere exportwaarde. Wanneer echter voor inflatie gecorrigeerd wordt, blijkt de aanvankelijke stijging tussen 2011 en 2013 in werkelijkheid een daling te zijn.

De ontwikkeling van het aandeel van Nederlandse kunstvoorwerpen in de totale export volgt hetzelfde patroon als de ontwikkeling van de exportwaarde van kunstvoorwerpen. Omdat de totale exportwaarde van de Nederlandse economie in de periode 2005-2015 echter harder steeg dan de exportwaarde van Nederlandse kunstvoorwerpen, daalde het aandeel van kunstvoorwerpen in de totale export.

Bron: 

CBS Statline (2017), Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen).