Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs werkzaam in eigen vakgebied na 1,5 jaar

Uit enquêtes onder afgestudeerden van hbo-kunstonderwijs blijkt dat in 2015 91% van de alumni die na anderhalf jaar werkzaam zijn, werkte binnen het eigen (kunst)vakgebied. Dit is het hoogste percentage in de periode die de Cultuurindex nu bestrijkt – tussen 2005 en 2015 schommelde dit percentage tussen de 87% en 89%. Hoewel het kan gaan om een natuurlijke schommeling, speelt wellicht ook mee dat het aantal afgestudeerden van het hbo-kunstonderwijs tussen 2013 en 2015 minder hard is gestegen dan de werkgelegenheid in de creatieve industrie.

Het percentage van 91% is opgebouwd uit alumni die volledig in het eigen vakgebied werkten (55%), en alumni die ook iets buiten het eigen vakgebied deden (36%). Ook het percentage van 55% is hoog ten opzichte van eerdere indexjaren.

Bron: 

Vereniging Hogescholen, Kunstenmonitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University en Monitor Creatieve Industrie van iMMovator Cross Media Network. Het aandeel afgestudeerden dat geheel of gedeeltelijk werkzaam is binnen het eigen vakgebied, is gebaseerd op een steekproef.